PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY GDAŃSKIEJ POLICJI

Działania skierowane są do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich jak również w wieku przedszkolnym.


Działania obejmują różnego rodzaju typu inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości
i demoralizacji nieletnich. Oprócz spotkań z dziećmi, młodzieżą, pedagogami i rodzicami również obejmuje organizację konkursów
i imprez, poradnictwo prawne i rodzinne, akcje mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego w dni powszednie, w czasie ferii i wakacji, działania rozpoznawczo-zapobiegawcze związane ze zjawiskiem narkomanii, alkocholem i innymi patologiami, prowadzenie ankiet na terenie szkół, organizowanie i uczestnictwo w konferencjach poświęconych właściwemu funkcjonowaniu dzieci w społeczeństwie, poszanowaniu przysługujących im praw, wspieranie nauczycieli w realizacji programów profilaktycznych.Spotkania policjanta z uczniami uczy dzieci:

  • umiejętności odmawiania / mówienia "NIE" obcym osobom i kolegom /,
  • wyrażania swoich potrzeb,
  • ograniczonego zaufania do obcych,
  • umiejętności proszenia o pomoc / jak i do kogo się zwracać /,
  • umiejętności określania rysopisu osób / sprawców przestępstw /,
  • świadomości tego, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dopuszczalne jest łamanie zasad dobrego wychowania i łamania tajemnic.
 
Nr art.:311, modyfikacja: 2017-12-22
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.