Statystyka przestępstw 2019 - 2019 - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Statystyka przestępstw 2019

 

Styczeń - Luty 2019
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 3 41 47 10 21 4
KP II 2 7 20 55 3 24 2
KP III 0 8 18 48 5 30 3
KP IV 0 2 16 10 0 9 1
KP V 1 7 20 55 10 21 1
KP VI 0 5 10 11 2 9 3
KP VIII 4 10 22 50 6 20 0
KP IX 0 3 18 25 6 8 0
KMP Gdańsk 0 1 0 1 1 0 0
Gdańsk 9 46 165 301 43 142 14

 

Styczeń 2019
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 2 22 27 7 12 3
KP II 2 3 9 23 1 10 1
KP III 0 3 14 22 2 17 1
KP IV 0 0 9 6 0 3 0
KP V 0 5 8 28 5 15 1
KP VI 0 1 3 3 1 3 2
KP VIII 4 5 13 25 3 12 0
KP IX 0 2 5 17 4 2 0
KMP Gdańsk 0 0 0 1 1 0 0
Gdańsk 7 21 83 152 24 74 8