Wiadomości

Eliminacje miejskie do turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Data publikacji 08.05.2019

09 maja w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku odbędą się miejskie eliminacje do turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W tym roku do rywalizacji o pierwsze miejsce w zawodach stanie 10 drużyn reprezentujących gdańskie podstawówki. Zawodnicy będą pokonywać na rowerach uliczki miasteczka ruchu drogowego i rozwiązywać testy z wiedzy o zasadach ruchu. Najlepsze drużyny wezmą udział w finale wojewódzkim.

09 maja br. o godz.10.00 w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21 odbędzie się zorganizowany przez gdańskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego miejski finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W międzyszkolnych eliminacjach rywalizowało ze sobą 13 szkół, spośród których najlepsza 10-tka w majowym finale będzie walczyła o pierwsze miejsca.

WYNIKI ELIMINACJI DO TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO ( link)
http://www.gdansk.policja.gov.pl/pm1/informacje/wiadomosci/80445,Wyniki-miedzyszkolnych-eliminacji-turnieju-BRD.html

Drużyny będą rywalizowały ze sobą w czterech konkurencjach: test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po torze przeszkód, umiejętna i prawidłowa jazda po miasteczku ruchu drogowego oraz sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy.

Członkowie drużyn zobowiązani są do posiadania w dniu konkursu:
- karty rowerowej ( Grupa I ) lub kartę rowerową albo prawo jazdy kat.AM ( Grupa II)
- legitymacji szkolnej
- pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w turnieju
- zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców ( opiekunów ) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

Brak jednego z w/wym dokumentów powodować będzie dyskwalifikację uczestnika , a tym samym całej drużyny. Każdy uczestnik konkursu powinien też zabrać ze sobą własny kask rowerowy.

Wszelkich informacji dotyczących Turnieju udziela nadkom. Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Gdańsk -  tel. (58) 321-16-941.