POLICJANCI PROMOWALI SWOJĄ SŁUŻBĘ - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wiadomości

POLICJANCI PROMOWALI SWOJĄ SŁUŻBĘ

Gdańscy policjanci z komendy miejskiej spotkali się ze słuchaczami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa przy ul. Marynarki Polskiej 15, by rozmawiać o perspektywach, jakie daje służba w Policji. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 60 słuchaczy.

Na początku tygodnia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przeprowadzili w kilku grupach spotkania ze słuchaczami uczelni, podczas których zachęcali młodych ludzi, aby w przyszłości po zakończeniu edukacji wstępowali w szeregi naszej formacji.

Policjanci za pomocą m.in. prezentacji multimedialnej przedstawili studentom, jakie warunki musi spełniać kandydat do służby w Policji, jakie etapy rekrutacji trzeba przejść i czego można spodziewać się u progu kariery zawodowej. Na pytania odpowiadali funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Policjanci opowiadali o historii Policji oraz o tym, że warto podjąć pracę w 100-tysięcznej formacji. Przekonywali o tym, że jest to ciekawa praca umożliwiająca kontakty z innymi ludźmi oraz taka, w której każdy dzień jest inny, że zawód policjanta jest przeznaczony dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego oraz czuć wyjątkowość swojej profesji.

Wyjaśniono młodym ludziom, że od policjantów wymaga się odpowiednich predyspozycji, rzetelności, sumienności oraz odporności na wiele trudnych sytuacji występujących w codziennej służbie. Słuchacze dowiedzieli się nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby. Podkreślono, że to służba, która wymaga poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym.

Mundurowi przekazali studentom ponadto informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapach, wymaganiach oraz miejscu składania dokumentów i terminach przyjęć. Policjanci w trakcie spotkania odpowiadali na liczne pytania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Policji odsyłamy do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, gdzie w zakładce „Praca w Policji" znajdują się niezbędne informacje związane z procedurą rekrutacji.