Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Kierownictwo

Kierownictwo

insp. Wojciech Siwek

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GDAŃSKU
insp. Wojciech Siwek
mł. insp. Artur Mędrzycki

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł. insp. Artur Mędrzycki
podinsp. Sylwester Mieszczak

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł. insp. Sylwester Mieszczak