Wiadomości

ZOSTAŃ POLICJANTEM, POLICJANCI PROMOWALI SWOJĄ SŁUŻBĘ

Data publikacji 06.03.2019

Kolejny raz policjanci z Gdańska prezentowali specyfikę swojej pracy oraz proces rekrutacji, jaki obowiązuje kandydatów do policyjnej służby. Policjanci zapoznawali chętnych z ofertą pracy w Policji, rozdawali ulotki i omawiali zasady funkcjonowania. Prelekcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 75 w Gdańsku z udziałem uczniów klasy policyjnej z gdańskiego IV LO.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 75 w Gdańsku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz uczniowie klasy policyjnej z IV LO na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 75 w Gdańsku przeprowadzili spotkanie z uczniami tej szkoły, podczas którego zachęcali młodych ludzi do kształcenia się w klasach o profilu policyjnym, a tym samym zachęcali, aby w przyszłości po zakończeniu edukacji wstępowali w szeregi naszej formacji.

Policjanci za pomocą m.in. prezentacji multimedialnej przedstawili uczniom, jakie warunki musi spełniać kandydat do służby w policji, jakie etapy rekrutacji trzeba przejść i czego można spodziewać się u progu kariery zawodowej. Na pytania odpowiadali funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Policjanci opowiadali o historii Policji oraz o tym, że warto podjąć pracę w 100-tysięcznej formacji. Przekonywali o tym, że jest to ciekawa praca umożliwiająca kontakty z innymi ludźmi, praca, w której każdy dzień jest inny, że zawód policjanta jest przeznaczony dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego oraz czuć wyjątkowość swojej profesji.

Wyjaśniono młodzieży, że od policjantów wymaga się odpowiednich predyspozycji, rzetelności, sumienności oraz odporności na wiele trudnych sytuacji występujących w codziennej służbie. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby. Podkreślono, że to służba, która wymaga poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym.

Mundurowi przekazali uczniom ponadto informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapach, wymaganiach oraz miejscu składania dokumentów i terminach przyjęć. Policjanci odpowiadali na liczne pytania zadawane przez młodzież. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Policji odsyłamy do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, gdzie w zakładce „Praca w Policji” znajdują się niezbędne informacje związane z procedurą rekrutacji.