Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Kierownictwo

Kierownictwo

insp. Wojciech Siwek
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GDAŃSKU
insp. Wojciech Siwek
mł. insp. Artur Mędrzycki
I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł.insp. Artur Mędrzycki
podinsp. Sylwester Mieszczak
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU
mł.insp. Sylwester Mieszczak