Komisariat Policji VIII w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji VIII w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu - informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

 

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr VIII w Gdańsku:
asp. szt. Adam Zamur
nr.tel. 58 321 68 30
email: adam.zamur@gd.policja.gov.pl

sierż. sztab. Artur Czarnota sierż. sztab. Artur Czarnota
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk69@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 69
Nr telefonu: 
571 335 079 / 58 321 68 12

Ulice: Tadeusza Tylewskiego, Grażyny Bacewicz, Otwarta, Karola Kurpińskiego, Ignacego Paderewskiego, Piotra Czajkowskiego, Franciszka Liszta, Ludwika Beethovena, Macieja Kamieńskiego, Zygmunta Noskowskiego, Niccolo Paganiniego, Wolfganga Mozarta, Ryszarda Wagnera, Jana Sebastiana Bacha, Witolda Małcużyńskiego, Roberta Schumana

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, zakłócenia spokoju i porządku publicznego w rejonie przyległym do deptaka przy ul. Kamieńskiego 5 – kontynuacja planu z II połowy 2018r.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Całkowite wyeliminowanie zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym w Gdańsku przy ul. Kamieńskiego 5 nie został zrealizowany w zadowalającym stopniu.

 


 

sierż. sztab. Maksym Ciechanowski sierż. sztab. Maksym Ciechanowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk70@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 70
Nr telefonu:
571 335 075 / 58 321 68 29

Ulice: Jana Sobieskiego od nr 54 do 90, Kręta od nr 8 do 38, Mariana Smoluchowskiego od nr 2 do 18 - nr parzyste, Dębinki, Dębowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Daniela Fahrenheita, Kolejowa, Józefa Hoene – Wrońskiego, Wronia, Juliana Tuwima, Śniadeckich, Jana Dantyszka, Elizy Orzeszkowej, Daniela Chodowieckiego, Mikołaja Kopernika, Jarowa od nr 4 do 5, Aleja Zwycięstwa od nr 40 do 59 i od nr 8 do 12 - nr parzyste, gen. Henryka Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich od nr 2 do 46 - nr parzyste, Płowce, Wrocławska, Świdnicka, księcia Józefa Poniatowskiego, Żołnierska, Marszałka Ferdynanda Focha, Kolonia Praca, Kolonia Jordana, Kolonia Stanisława Przybyszewskiego, Kolonia Ochota, Łukasza Dziekuć – Maleja, Jana Kozietulskiego, Plac Zebrań Ludowych, Plac dr Stefana Michalaka, 3-go Maja, Gradowa

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Zagrożenie dla własnego życia i zdrowia, wychłodzenie organizmu, zdarzenia kryminalne wśród osób bezdomnych przebywających w opuszczonym garażu przy ul. 3 Maja w pobliżu opuszczonego budynku Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych.

Zakładany cel do osiągnięcia: Całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, MOPR, administracja budynku.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zaśmiecania w rejonie przyległym do posesji przy ul. Śniadeckich 6 został osiągnięty.

 


 

asp. Krzysztof Karpiuk asp. Krzysztof Karpiuk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk71@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 71
Nr telefonu:
571 335 083 / 58 321 68 16

Ulice: Powstańców Warszawskich od nr 13 do 57 - nr nieparzyste i od nr 66 do 70 – nr parzyste, Legnicka, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Pankiewicza, Taborowa, Brukowa, Nad Jarem, Zakosy, Skarpowa, Leona Wyczółkowskiego, Kolonia Wyżyny, Józefa Wieniawskiego, Cygańska Góra

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Gromadzenie się osób nieletnich w opuszczonym budynku socjalnym przy ul. Legnickiej 1-3, palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu, zagrożenie demoralizacją.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Całkowite wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, MOPR, administracja obiektu.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się osób bezdomnych stwarzających zagrożenie dla własnego życia i zdrowia a także zakłócających ład i porządek publiczny w opuszczonym garażu przy ul. Skarpowej 26 został osiągnięty.

 


 

mł. asp. Marcin Bańczyk mł. asp. Marcin Bańczyk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk72@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 72
Nr telefonu:
571 335 076 / 58 321 68 26

Ulice: Księdza Franciszka Rogaczewskiego, Górka, Nowe Ogrody od nr 1 do 12, Pohulanka bez budynków, Wesoła, Pobiedzisko, Kartuska od nr 12 do 128 - nr parzyste, Jacka Malczewskiego, Generała Grota-Roweckiego od nr 1 do 9, Ciasna, Jasna, Kościelna, Szara, Michała Ogińskiego, Skrajna, Andrzeja Struga od nr 1 do 16, Kłopot


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, demoralizacja osób nieletnich w rejonie przyległym do szkół VIII LO ul. Kartuska 128, SP Nr. 14 ul. Kartuska 124.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Dyrekcja szkół.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w rejonie przyległym do placówek handlowych przy ul. Skrajna-Szara został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Jan Chmieliński asp. sztab. Jan Chmieliński
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk73@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 73
Nr telefonu:
571 335 080 / 58 321 68 27

Ulice: Reduta Miejska, Nowe Ogrody od nr 27 do 37, Strzelecka, Kurkowa, Kartuska od nr 5 do 213 - nr nieparzyste, Generała Józefa Bema, Jana Chryzostoma Paska, Generała Józefa Sowińskiego, Tarasy, Winnicka, Zagrodowa, Zakopiańska, Seweryna Goszczyńskiego, Lecha Bądkowskiego, Zagórna, Starodworska, Kolonia Zręby, Powstańców Warszawskich od nr 1 do 3 - nr nieparzyste

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki przez osoby bezdomne w rejonie przyległym do posesji przy ul. Kartuskiej 197 – kontynuacja planu z II połowy 2018r.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, właściciel terenu, na którym dochodzi do w/w zdarzeń.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska zaśmiecania oraz nieobyczajnych wybryków w rejonie przyległym do posesji przy ul. Kartuska 197 – nie został zrealizowany w zadowalającym stopniu.


 


 

mł. asp. Tomasz Masowa mł. asp. Tomasz Masowa
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk74@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 74
Nr telefonu:
 571 335 052 / 58 321 68 10

Ulice: Myśliwska od nr 25 do 119 - nr nieparzyste i od 40 do 102 - nr parzyste, Myśliwskie Wzgórze, Morenowe Wzgórze, Królewskie Wzgórze, Świstaka, Bażantowa, Głuszca, Cietrzewia, Jasieńska od nr 70 do 88


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania na odcinku drogi ul. Myśliwska 81-93, utrudnienie przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie zjawiska poprzez podnoszenie świadomości kierujących oraz stosowanie metod represyjnych wobec sprawców wykroczeń.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Myśliwska 63.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie wykroczeń żebractwa w rejonie placówek handlowych ul. Myśliwska 102 został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Tomasz Bieńkowski asp. sztab. Tomasz Bieńkowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk75@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 75
Nr telefonu:
571 355 074 / 58 321 68 19

Ulice: Kartuska od nr 330 do 440, Damroki, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Kraśnięta, Remusa, Żołędziowa, Łowców, Szczytników, Zwierzyniecka, Kuszników, Łosia, Rysia, Gronostajowa, Szczęśliwa, Źródlana, Cyprysowa, Orzechowa, Leszczynowa od nr 1 do 34, Brzoskwiniowa, Serdeczna, Miłosna, Taneczna, Marzeń, Pomyślna, Przyjazna, Matecznikowa, Jasieńska od 1 do 69, Borsucza, Przytulna, Włóczników, Szynszylowa, Aleksandry Gabrysiak, Limbowa, Jeziorowa, Jabłoniowa 2, 4, 10, Życzliwa, pułkownika Jana Pałubickiego, Goska, Stolema od nr 21 do 40, Jaworowa, Tadeusza Jasińskiego
 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zażywanie środków odurzających, demoralizacja osób nieletnich w rejonie przyległym do budynku ul. Damroki 97,99.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 85.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w rejonie przyległym do placówek handlowych przy ul. Sympatyczna 20 został osiągnięty.

 


 

mł. asp. Łukasz Chotomski mł. asp. Łukasz Chotomski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk76@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 76
Nr telefonu:
571 335 081 / 58 321 68 24

Ulice: Izaaka Newtona, Rondo imienia Andrzeja Hakenberga, Wileńska od nr 1 do 61, Morenowa, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, Grodzieńska, Franciszka Schuberta, Suwalska, Blaise`a Pascala, Grodzieńska, Roberta Fultona, profesora Mariana Raciborskiego, profesora Stefana Myczkowskiego, profesora Zygmunta Czubińskiego, Ludwika Pasteura, Zofii Nałkowskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Piecewska nr 1 i od nr 2 do 20 - parzyste, Jaśkowa Dolina od 130 do 134, Trzy Lipy, Tomasza Edisona, Zabłockiego


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu oraz wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, w rejonie przyległym do sklepu ,,Bocian” ul. Nałkowskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania ładu i porządku przy ul. Piecewskiej 20 zostało osiągnięte.

 


 

asp. sztab. Jarosław Wesołowski asb. sztab. Jarosław Wesołowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 


E-mail:  dzielnicowy.gdansk77@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 77
Nr telefonu:
 571 335 085 / 58 321 68 11

Ulice: Henryka Arctowskiego, Antoniego Dobrowolskiego, Eugeniusza Romera, Leona Kruczkowskiego, Ronalda Amundsena, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Franciszka Rakoczego, Piecewska od nr 26 do 30 - nr parzyste i od nr 19 do 35 - nr nieparzyste, Migowska, Jaśkowa Dolina od nr 65 do 105 - nr nieparzyste i od 90 do 114 - nr parzyste, Jaśkowa Kopa, Na Wzgórzu, Falista, Jana Brożka, Rondo Pana Cogito

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki, demoralizacja osób nieletnich w miejscu usytuowania ławek rekreacyjnych na terenie zielonym ul. Jaśkowa Dolina przy Rondzie Pana Cogito.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena, Dyrekcja XX Liceum Ogólnokształcącego.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska żebractwa w rejonie przyległym do sklepu Biedronka przy ul. Piecewskiej 26 został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Dariusz Lewicki asp. sztab. Dariusz Lewicki
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk78@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 78
Nr telefonu:
571 335 084 / 58 321 68 14

Ulice: Heleny Marusarzówny, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Czecha, Romana Wyrobka, Józefa Żylewicza, Bulońska 3, Związku Jaszczurczego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Kościuszkowskiego, Zacna, Szczodra, Wołkowyska, Dolne Migowo

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, nieobyczajne wybryki, demoralizacja osób nieletnich w rejonie przyległym do budynku przy ul. Kusocińskiego 8.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska zaczepiania dzieci w rejonie szkoły przy ul. Marusarzówny 10 – zostało osiągnięte.

 


 

asp. Sławomir Nędzi asp. Sławomir Nędzi
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk79@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 79
Nr telefonu:
571 335 077 / 58 321 68 28

Ulice: Kartuska od nr 214 do 250, Ujeścisko, Wiewiórcza, Łabędzia, Nowolipie, Pagórkowa, Matecznikowa, Olchowa, Magnoliowa, Zielony Stok, Słoneczna Dolina, Świętego Huberta, Profesora Stefana Hausbrandta, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Andrzeja Struga od nr 18 do 40, Cedrowa od 1 do 27, Wiśniowa, Śliwkowa, Lipowa, Cisowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, Myśliwska od nr 1 do 24, Stolema od nr 1 do 20, Leśny Potok, Migdałowa


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Włamania oraz kradzieże na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,Remontowiec” ul. Łabędzia.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd ROD Remontowiec.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska kradzieży elementów metalowych na terenie ROD Chopina został osiągnięty.

 

 


 

asp. Piotr Pietralski asp. Piotr Pietralski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 


E-mail:  dzielnicowy.gdansk80@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 80
Nr telefonu:
571 335 082 / 58 321 68 13

Ulice: Warneńska, Belgradzka, Orańska, Budapesztańska, Piekarnicza, Burgaska, Bulońska od nr 4 do 46, Widok, Myśliwska od nr 26 do 36 - nr parzyste


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócenia spokoju i porządku w rejonie przyległym do sklepów ,,Hetman”, ,,Azalia” ul. Warneńska 4.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym w Gdańsku przy ul. Bulońskiej 14 został osiągnięty.

.

 


 

 

mł. asp. Robert Borowski mł. asp. Robert Borowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk81@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 81
Nr telefonu:
571 335 078 / 58 321 68 15

Ulice: Juliusza Słowackiego od nr 83 do 155 - nr nieparzyste i od nr 96 do 130 - nr parzyste, Mazowiecka, Leśna Góra, Góralska, Niedźwiednik, Podkarpacka, Rondo Świętego Jana De La Salle, Dolne Młyny, Potokowa, Matemblewska, Górzysta, Ogrodowa, Zielone Wzgórze, Jerzego Giedroycia, Jerzego Waldorffa, Jana Karskiego, Kiełpińska, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Księdza Józefa Tischnera, Nowiec, Wichrowe Wzgórze

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie przyległym do placówek handlowych przy ul. Mazowieckiej 1 – kontynuacja planu z II połowy 2018r.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Niedźwiednik.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2018 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w rejonie przyległym do placówek handlowych przy ul. Mazowieckiej 1 – nie został zrealizowany w zadowalającym stopniu.