Komisariat Policji VIII w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji VIII w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu - informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

 

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr VIII w Gdańsku:
asp. szt. Adam Zamur
nr.tel. 58 321 68 30
email: adam.zamur@gd.policja.gov.pl

mł. asp. Artur Czarnotamł. asp. Artur Czarnota
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk69@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 69
Nr telefonu: 
571 335 079 / 58 321 68 12

Ulice: Tadeusza Tylewskiego, Grażyny Bacewicz, Otwarta, Karola Kurpińskiego, Ignacego Paderewskiego, Piotra Czajkowskiego, Franciszka Liszta, Ludwika Beethovena, Macieja Kamieńskiego, Zygmunta Noskowskiego, Niccolo Paganiniego, Wolfganga Mozarta, Ryszarda Wagnera, Jana Sebastiana Bacha, Witolda Małcużyńskiego, Roberta Schumana

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, zakłócenia ładu i porządku w rejonie przyległym do budynków przy ul. Paderewskiego 9-11 gdzie znajduje się kompleks handlowy.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub wyeliminowanie w/w zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj. wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego w rejonie przyległym do deptaku przy ul. Kamieńskiego 5 został zrealizowany.

 


 

mł. asp. Maksym Ciechanowski mł. asp. Maksym Ciechanowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk70@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 70
Nr telefonu:
571 335 075 / 58 321 68 29

Ulice: Jana Sobieskiego od nr 54 do 90, Kręta od nr 8 do 38, Mariana Smoluchowskiego od nr 2 do 18 - nr parzyste, Dębinki, Dębowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Daniela Fahrenheita, Kolejowa, Józefa Hoene – Wrońskiego, Wronia, Juliana Tuwima, Śniadeckich, Jana Dantyszka, Elizy Orzeszkowej, Daniela Chodowieckiego, Mikołaja Kopernika, Jarowa od nr 4 do 5, Aleja Zwycięstwa od nr 40 do 59 i od nr 8 do 12 - nr parzyste, gen. Henryka Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich od nr 2 do 46 - nr parzyste, Płowce, Wrocławska, Świdnicka, księcia Józefa Poniatowskiego, Żołnierska, Marszałka Ferdynanda Focha, Kolonia Praca, Kolonia Jordana, Kolonia Stanisława Przybyszewskiego, Kolonia Ochota, Łukasza Dziekuć – Maleja, Jana Kozietulskiego, Plac Zebrań Ludowych, Plac dr Stefana Michalaka, 3-go Maja, Gradowa

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Przebywanie osób bezdomnych w opuszczonych garażach przy ul. 3 Maja w pobliżu opuszczonego budynku Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, spożywanie przez nich alkoholu oraz zaśmiecanie, stwarzanie zagrożenia dla ich życia i zdrowia, zdarzenia kryminalne, zagrożenia epidemiologiczne (tworzenie siedlisk dla szczurów).

Zakładany cel do osiągnięcia: Całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, MOPR, BOM nr 8.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawisk przebywania osób bezdomnych w opuszczonych garażach przy ul. 3 Maja w pobliżu opuszczonego budynku Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, spożywania przez nich alkoholu oraz zaśmiecania, stwarzania zagrożenia dla ich życia i zdrowia, zdarzeń kryminalnych, zagrożeń epidemiologicznych (tworzenie siedlisk dla szczurów) nie został osiągnięty, dlatego został przeniesiony na kolejne półrocze.

 


 

asp. Krzysztof Karpiuk asp. Krzysztof Karpiuk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk71@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 71
Nr telefonu:
571 335 083 / 58 321 68 16

Ulice: Powstańców Warszawskich od nr 13 do 57 - nr nieparzyste i od nr 66 do 70 – nr parzyste, Legnicka, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Pankiewicza, Taborowa, Brukowa, Nad Jarem, Zakosy, Skarpowa, Leona Wyczółkowskiego, Kolonia Wyżyny, Józefa Wieniawskiego, Cygańska Góra

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, zakłócenia ładu i porządku mieszkańcom w rejonie placu zabaw w Gdańsku przy ul. Wieniawskiego.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Rada Dzielnicy "Siedlce".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawisk gromadzenia się osób nieletnich w opuszczonym budynku socjalnym przy ul. Legnickiej 1-3, palenia przez nich wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu został osiągnięty.

 


 

mł. asp. Marcin Bańczyk mł. asp. Marcin Bańczyk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk72@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 72
Nr telefonu:
571 335 076 / 58 321 68 26

Ulice: Księdza Franciszka Rogaczewskiego, Górka, Nowe Ogrody od nr 1 do 12, Pohulanka bez budynków, Wesoła, Pobiedzisko, Kartuska od nr 12 do 128 - nr parzyste, Jacka Malczewskiego, Generała Grota-Roweckiego od nr 1 do 9, Ciasna, Jasna, Kościelna, Szara, Michała Ogińskiego, Skrajna, Andrzeja Struga od nr 1 do 16, Kłopot


 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, demoralizacja osób nieletnich w rejonie przyległym do szkół VIII LO ul. Kartuska 128, SP Nr. 14 ul. Kartuska 124.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Dyrekcja szkół, Rada Dzielnicy "Siedlce".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania, demoralizacji osób nieletnich w rejonie przyległym do szkół VIII LO przy ul. Kartuskiej 128, SP nr 14 przy ul. Kartuskiej 124 nie został osiągnięty, dlatego został przeniesiony na kolejne półrocze.

 


 

asp. sztab. Jan Chmieliński asp. sztab. Jan Chmieliński
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk73@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 73
Nr telefonu:
571 335 080 / 58 321 68 27

Ulice: Reduta Miejska, Nowe Ogrody od nr 27 do 37, Strzelecka, Kurkowa, Kartuska od nr 5 do 213 - nr nieparzyste, Generała Józefa Bema, Jana Chryzostoma Paska, Generała Józefa Sowińskiego, Tarasy, Winnicka, Zagrodowa, Zakopiańska, Seweryna Goszczyńskiego, Lecha Bądkowskiego, Zagórna, Starodworska, Kolonia Zręby, Powstańców Warszawskich od nr 1 do 3 - nr nieparzyste

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Osoby bezdomne spożywające alkohol, zaśmiecające teren oraz zakłócające ład i porządek przebywające w opuszczonych altanach na terenie ogrodów działkowych przy ul. Goszczyńskiego w Gdańsku stwarzające zagrożenie dla własnego życia i zdrowia, mogące generować zdarzenia kryminalne oraz będące uciążliwymi dla mieszkańców pobliskich budynków.

Zakładany cel do osiągnięcia: Całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, MOPR.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska zaśmiecania oraz nieobyczajnych wybryków w rejonie przyległym do posesji przy ul. Kartuska 197 – został zrealizowany.


 


 

mł. asp. Tomasz Masowa mł. asp. Tomasz Masowa
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk74@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 74
Nr telefonu:
 571 335 052 / 58 321 68 10

Ulice: Myśliwska od nr 25 do 119 - nr nieparzyste i od 40 do 102 - nr parzyste, Myśliwskie Wzgórze, Morenowe Wzgórze, Królewskie Wzgórze, Świstaka, Bażantowa, Głuszca, Cietrzewia, Jasieńska od nr 70 do 88, Generała Władysława Andersa


 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w rejonie przyległym do kompleksu handlowego ,,Victor” w Gdańsku przy ul. Myśliwska 102, zaczepianie klientów, demoralizacja nieletnich, uciążliwość dla klientów placówek handlowych.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie w/w zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Myśliwska 63/1.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie wykroczeń nieprawidłowego parkowania pojazdów w strefie zamieszkania na odcinku drogi ul. Myśliwska 81-93 oraz utrudnianie przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Tomasz Bieńkowski asp. sztab. Tomasz Bieńkowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk75@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 75
Nr telefonu:
571 355 074 / 58 321 68 19

Ulice: Kartuska od nr 330 do 440, Damroki, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Kraśnięta, Remusa, Żołędziowa, Łowców, Szczytników, Zwierzyniecka, Kuszników, Łosia, Rysia, Gronostajowa, Szczęśliwa, Źródlana, Cyprysowa, Orzechowa, Leszczynowa od nr 1 do 34, Brzoskwiniowa, Serdeczna, Miłosna, Taneczna, Marzeń, Pomyślna, Przyjazna, Matecznikowa, Jasieńska od 1 do 69, Borsucza, Przytulna, Włóczników, Szynszylowa, Aleksandry Gabrysiak, Limbowa, Jeziorowa, Jabłoniowa 2, 4, 10, Życzliwa, pułkownika Jana Pałubickiego, Goska, Stolema od nr 21 do 40, Jaworowa, Tadeusza Jasińskiego
 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych w rejonie palcu zabaw przy ul. Pólnicy 28-42 od strony balkonów.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, SM "Jasień".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zażywania środków odurzających, demoralizacji osób nieletnich w rejonie przyległym do budynku ul. Damroki 97,99 został osiągnięty.

 


 

mł. asp. Łukasz Chotomski mł. asp. Łukasz Chotomski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk76@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 76
Nr telefonu:
571 335 081 / 58 321 68 24

Ulice: Izaaka Newtona, Rondo imienia Andrzeja Hakenberga, Wileńska od nr 1 do 61, Morenowa, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, Grodzieńska, Franciszka Schuberta, Suwalska, Blaise`a Pascala, Grodzieńska, Roberta Fultona, profesora Mariana Raciborskiego, profesora Stefana Myczkowskiego, profesora Zygmunta Czubińskiego, Ludwika Pasteura, Zofii Nałkowskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Piecewska nr 1 i od nr 2 do 20 - parzyste, Jaśkowa Dolina od 130 do 134, Trzy Lipy, Tomasza Edisona, Zabłockiego


 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócenia porządku w rejonie budynku przy ul. Piecewskiej 20 od strony balkonów.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu oraz wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym, w rejonie przyległym do sklepu ,,Bocian” przy ul. Nałkowskiej został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Jarosław Wesołowski asp. sztab. Jarosław Wesołowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 


E-mail:  dzielnicowy.gdansk77@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 77
Nr telefonu:
 571 335 085 / 58 321 68 11

Ulice: Henryka Arctowskiego, Antoniego Dobrowolskiego, Eugeniusza Romera, Leona Kruczkowskiego, Ronalda Amundsena, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Franciszka Rakoczego, Piecewska od nr 26 do 30 - nr parzyste i od nr 19 do 35 - nr nieparzyste, Migowska, Jaśkowa Dolina od nr 65 do 105 - nr nieparzyste i od 90 do 114 - nr parzyste, Jaśkowa Kopa, Na Wzgórzu, Falista, Jana Brożka, Rondo Pana Cogito

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki, demoralizacja osób nieletnich w miejscu usytuowania ławek rekreacyjnych na terenie zielonym ul. Jaśkowa Dolina przy Rondzie Pana Cogito.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania, nieobyczajnych wybryków, demoralizacji osób nieletnich w miejscu usytuowania ławek rekreacyjnych na terenie zielonym przy ul. Jaśkowa Dolina przy Rondzie Pana Cogito nie został osiągnięty, dlatego został przeniesiony na kolejne półrocze.

 


 

asp. sztab. Dariusz Lewicki asp. Robert Borowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

UWAGA! Rejon jest czasowo obsługiwany przez asp. Roberta Borowskiego.

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk78@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 78
Nr telefonu:
571 335 078 / 58 321 68 15

Ulice: Heleny Marusarzówny, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Czecha, Romana Wyrobka, Józefa Żylewicza, Bulońska 3, Związku Jaszczurczego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Kościuszkowskiego, Zacna, Szczodra, Wołkowyska, Dolne Migowo

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócenia ładu i porządku w rejonie wzniesienia gdzie usytuowane są ławki na wysokości budynku przy ul. Marusarzówny 1 od strony balkonów.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, nieobyczajnych wybryków, demoralizacji osób nieletnich w rejonie przyległym do budynku przy ul. Kusocińskiego 8 został osiągnięty.

 


 

asp. Sławomir Nędzi asp. Sławomir Nędzi
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk79@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 79
Nr telefonu:
571 335 077 / 58 321 68 28

Ulice: Kartuska od nr 214 do 250, Ujeścisko, Wiewiórcza, Łabędzia, Nowolipie, Pagórkowa, Matecznikowa, Olchowa, Magnoliowa, Zielony Stok, Słoneczna Dolina, Świętego Huberta, Profesora Stefana Hausbrandta, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Andrzeja Struga od nr 18 do 40, Cedrowa od 1 do 41, Wiśniowa, Śliwkowa, Lipowa, Cisowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, Myśliwska od nr 1 do 24, Stolema od nr 1 do 20, Leśny Potok, Migdałowa


 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przez pracowników pobliskiej budowy w rejonie skrzyżowania ulic Hausbradta i ulicy Lema, powodujące zagrożenie w postaci pogorszenia widoczności na skrzyżowaniu.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, właściciele firm budowlanych zatrudniających kierowców nieprawidłowo parkujących pojazdy.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawisk włamań oraz kradzieży na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,Remontowiec” przy ul. Łabędziej został osiągnięty.

 

 


 

asp. Piotr Pietralski mł. asp. Tomasz Masowa
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

UWAGA! Rejon jest czasowo obsługiwany przez mł. asp. Tomasza Masowa.

 


E-mail:  dzielnicowy.gdansk80@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 80
Nr telefonu:
571 335 052 / 58 321 68 10

Ulice: Warneńska, Belgradzka, Orańska, Budapesztańska, Piekarnicza, Burgaska, Bulońska od nr 4 do 46, Widok, Myśliwska od nr 26 do 36 - nr parzyste


 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócenia ładu i porządku w rejonie budynku przy ul. Bulońskiej 18 od strony balkonów.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócenia spokoju i porządku w rejonie przyległym do sklepów ,,Hetman”, ,,Azalia” ul. Warneńska 4. został osiągnięty.

 


 

 

mł. asp. Robert Borowskiasp. Robert Borowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk81@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 81
Nr telefonu:
571 335 078 / 58 321 68 15

Ulice: Juliusza Słowackiego od nr 83 do 155 - nr nieparzyste i od nr 96 do 130 - nr parzyste, Mazowiecka, Leśna Góra, Góralska, Niedźwiednik, Podkarpacka, Rondo Świętego Jana De La Salle, Dolne Młyny, Potokowa, Matemblewska, Górzysta, Ogrodowa, Zielone Wzgórze, Jerzego Giedroycia, Jerzego Waldorffa, Jana Karskiego, Kiełpińska, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Księdza Józefa Tischnera, Nowiec, Wichrowe Wzgórze

 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócenie ładu i porządku, demoralizacja nieletnich w rejonie przyległym do sklepu mięsnego ,,Zielińscy” przy ul. Leśna Góra 21B w niewielkiej odległości od Szkoły Podstawowej nr 38.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Wrzeszcz, Rada Dzielnicy "Niedźwiednik".

Plan działania priorytetowego na I połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie występowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie przyległym do placówek handlowych przy ul. Mazowieckiej 1 został osiągnięty.