Komisariat Policji VIII w Gdańsku

Dzielnicowi Komisariatu Policji VIII w Gdańsku

Uwaga!

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego komisariatu - informacje odnośnie możliwości i form kontaktu z Komisariatem.

 

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji nr VIII w Gdańsku:
asp. szt. Adam Zamur
nr.tel. 58 321 68 30
email: adam.zamur@gd.policja.gov.pl

mł. asp. Artur Czarnotamł. asp. Artur Czarnota
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk69@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 69
Nr telefonu: 
571 335 079 / 58 321 68 12

Ulice: Tadeusza Tylewskiego, Grażyny Bacewicz, Otwarta, Karola Kurpińskiego, Ignacego Paderewskiego, Piotra Czajkowskiego, Franciszka Liszta, Ludwika Beethovena, Macieja Kamieńskiego, Zygmunta Noskowskiego, Niccolo Paganiniego, Wolfganga Mozarta, Ryszarda Wagnera, Jana Sebastiana Bacha, Witolda Małcużyńskiego, Roberta Schumana

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Parkowanie pojazdów w miejscach niewyznaczonych w strefie zamieszkania w rejonie ul. Czajkowskiego 5-7-9, co powoduje zagrożenie dla pieszych korzystających z tej drogi, w szczególności dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej, a także stanowi wykroczenie w myśl kodeksu wykroczeń.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie w/w zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj. wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku w rejonie przyległym do budynków przy ul. Paderewskiego 9-11 został zrealizowany.

 


 

mł. asp. Maksym Ciechanowski mł. asp. Maksym Ciechanowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk70@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 70
Nr telefonu:
571 335 075 / 58 321 68 29

Ulice: Jana Sobieskiego od nr 54 do 90, Kręta od nr 8 do 38, Mariana Smoluchowskiego od nr 2 do 18 - nr parzyste, Dębinki, Dębowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Daniela Fahrenheita, Kolejowa, Józefa Hoene – Wrońskiego, Wronia, Juliana Tuwima, Śniadeckich, Jana Dantyszka, Elizy Orzeszkowej, Daniela Chodowieckiego, Mikołaja Kopernika, Jarowa od nr 4 do 5, Aleja Zwycięstwa od nr 40 do 59 i od nr 8 do 12 - nr parzyste, gen. Henryka Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich od nr 2 do 46 - nr parzyste, Płowce, Wrocławska, Świdnicka, księcia Józefa Poniatowskiego, Żołnierska, Marszałka Ferdynanda Focha, Kolonia Praca, Kolonia Jordana, Kolonia Stanisława Przybyszewskiego, Kolonia Ochota, Łukasza Dziekuć – Maleja, Jana Kozietulskiego, Plac Zebrań Ludowych, Plac dr Stefana Michalaka, 3-go Maja, Gradowa

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Gdańsk ul. Focha 10-16 - parkowanie samochodów w miejscach objętych zakazem, popełnianie wykroczeń oraz stwarzanie  zagrożenia dla pieszych korzystających z dróg osiedlowych.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawisk przebywania osób bezdomnych w opuszczonych garażach przy ul. 3 Maja w pobliżu opuszczonego budynku Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, spożywania przez nich alkoholu oraz zaśmiecania, stwarzania zagrożenia dla ich życia i zdrowia, zdarzeń kryminalnych, zagrożeń epidemiologicznych (tworzenie siedlisk dla szczurów) został osiągnięty..

 


 

asp. Krzysztof Karpiuk asp. Krzysztof Karpiuk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk71@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 71
Nr telefonu:
571 335 083 / 58 321 68 16

Ulice: Powstańców Warszawskich od nr 13 do 57 - nr nieparzyste i od nr 66 do 70 – nr parzyste, Legnicka, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Pankiewicza, Taborowa, Brukowa, Nad Jarem, Zakosy, Skarpowa, Leona Wyczółkowskiego, Kolonia Wyżyny, Józefa Wieniawskiego, Cygańska Góra

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, zakłócenia ładu i porządku mieszkańcom w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Cygańska Góra.

 Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawisk spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku mieszkańcom w rejonie placu zabaw w Gdańsku przy ul. Wieniawskiego został osiągnięty.

 


 

mł. asp. Marcin Bańczyk mł. asp. Marcin Bańczyk
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk72@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 72
Nr telefonu:
571 335 076 / 58 321 68 26

Ulice: Księdza Franciszka Rogaczewskiego, Górka, Nowe Ogrody od nr 1 do 12, Pohulanka bez budynków, Wesoła, Pobiedzisko, Kartuska od nr 12 do 128 - nr parzyste, Jacka Malczewskiego, Generała Grota-Roweckiego od nr 1 do 9, Ciasna, Jasna, Kościelna, Szara, Michała Ogińskiego, Skrajna, Andrzeja Struga od nr 1 do 16, Kłopot


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, demoralizacja osób nieletnich w rejonie przyległym do szkoły VIII LO ul. Kartuska 128.

Zakładany cel do osiągnięcia: Znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Dyrekcja VIII LO

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecania, demoralizacji osób nieletnich w rejonie przyległym do szkoły VIII LO przy ul. Kartuskiej 128 nie został osiągnięty, dlatego został przeniesiony na kolejne półrocze.

 


 

asp. sztab. Jan Chmieliński asp. sztab. Jan Chmieliński
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk73@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 73
Nr telefonu:
571 335 080 / 58 321 68 27

Ulice: Reduta Miejska, Nowe Ogrody od nr 27 do 37, Strzelecka, Kurkowa, Kartuska od nr 5 do 213 - nr nieparzyste, Generała Józefa Bema, Jana Chryzostoma Paska, Generała Józefa Sowińskiego, Tarasy, Winnicka, Zagrodowa, Zakopiańska, Seweryna Goszczyńskiego, Lecha Bądkowskiego, Zagórna, Starodworska, Kolonia Zręby, Powstańców Warszawskich od nr 1 do 3 - nr nieparzyste

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu przez osoby bezdomne w rejonie przyległym do posesji ul. Kartuska 17A

Zakładany cel do osiągnięcia: Całkowite wyeliminowanie powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu oraz zakłócania ładu i porządku przez osoby bezdomne przebywające w opuszczonych altanach na terenie ogrodów działkowych przy ul. Goszczyńskiego w Gdańsku został osiągnięty.


 


 

mł. asp. Tomasz Masowa mł. asp. Tomasz Masowa
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk74@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 74
Nr telefonu:
 571 335 052 / 58 321 68 10

Ulice: Myśliwska od nr 25 do 119 - nr nieparzyste i od 40 do 102 - nr parzyste, Myśliwskie Wzgórze, Morenowe Wzgórze, Królewskie Wzgórze, Świstaka, Bażantowa, Głuszca, Cietrzewia, Jasieńska od nr 70 do 88, Generała Władysława Andersa


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w miejscach objętych zakazem oraz strefą zamieszkania w Gdańsku przy ul. Morenowe Wzgórze 5-6, co powoduje uciążliwość dla pieszych przemieszczających się po terenie osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie w/w zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Wspólnota Mieszkaniowa - Myśliwskie Wzgórze 5-6

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawisk spożywania alkoholu, zaczepiania klientów, demoralizacji nieletnich w rejonie przyległym do kompleksu handlowego ,,Victor” w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 102 został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Tomasz Bieńkowski asp. sztab. Tomasz Bieńkowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk75@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 75
Nr telefonu:
571 335 074 / 58 321 68 19

Ulice: Kartuska od nr 330 do 440, Damroki, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Kraśnięta, Remusa, Żołędziowa, Łowców, Szczytników, Zwierzyniecka, Kuszników, Łosia, Rysia, Gronostajowa, Szczęśliwa, Źródlana, Cyprysowa, Orzechowa, Leszczynowa od nr 1 do 34, Brzoskwiniowa, Serdeczna, Miłosna, Taneczna, Marzeń, Pomyślna, Przyjazna, Matecznikowa, Jasieńska od 1 do 69, Borsucza, Przytulna, Włóczników, Szynszylowa, Aleksandry Gabrysiak, Limbowa, Jeziorowa, Jabłoniowa 2, 4, 10, Życzliwa, pułkownika Jana Pałubickiego, Goska, Stolema od nr 21 do 40, Jaworowa, Tadeusza Jasińskiego
 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Gromadzenie się osób nieletnich jeżdżących na hulajnogach, które zakłócają spokój mieszkańcom, niszczą elewację budynków, zaśmiecają okolicę oraz wjeżdżają pod nadjeżdżające samochody czym stwarzają zagrożenie dla własnego życia i zdrowia.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Wspólnota Mieszkaniowa

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie spożywania alkoholu, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych w rejonie placu zabaw przy ul. Pólnicy 28-42 od strony balkonów został osiągnięty.

 


 

mł. asp. Łukasz Chotomski mł. asp. Łukasz Chotomski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk76@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 76
Nr telefonu:
571 335 081 / 58 321 68 24

Ulice: Izaaka Newtona, Rondo imienia Andrzeja Hakenberga, Wileńska od nr 1 do 61, Morenowa, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, Grodzieńska, Franciszka Schuberta, Suwalska, Blaise`a Pascala, Grodzieńska, Roberta Fultona, profesora Mariana Raciborskiego, profesora Stefana Myczkowskiego, profesora Zygmunta Czubińskiego, Ludwika Pasteura, Zofii Nałkowskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Piecewska nr 1 i od nr 2 do 20 - parzyste, Jaśkowa Dolina od 130 do 134, Trzy Lipy, Tomasza Edisona, Zabłockiego


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócenia ładu i porządku w rejonie przyległym do sklepu ,,Żabka” ul. Nałkowskiej 3.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócania porządku w rejonie budynku przy ul. Piecewskiej 20 od strony balkonów został osiągnięty.

 


 

asp. sztab. Jarosław Wesołowski asp. sztab. Jarosław Wesołowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 


E-mail:  dzielnicowy.gdansk77@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 77
Nr telefonu:
 571 335 085 / 58 321 68 11

Ulice: Henryka Arctowskiego, Antoniego Dobrowolskiego, Eugeniusza Romera, Leona Kruczkowskiego, Ronalda Amundsena, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Franciszka Rakoczego, Piecewska od nr 26 do 30 - nr parzyste i od nr 19 do 35 - nr nieparzyste, Migowska, Jaśkowa Dolina od nr 65 do 105 - nr nieparzyste i od 90 do 114 - nr parzyste, Jaśkowa Kopa, Na Wzgórzu, Falista, Jana Brożka, Rondo Pana Cogito

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki w rejonie ławki przy ul. Magellana w Gdańsku, gdzie gromadzą się osoby nadużywające alkohol.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania, nieobyczajnych wybryków, demoralizacji osób nieletnich w miejscu usytuowania ławek rekreacyjnych na terenie zielonym przy ul. Jaśkowa Dolina przy Rondzie Pana Cogito został osiągnięty.

 


 

asp. Robert Borowski asp. Robert Borowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

UWAGA! Rejon jest czasowo obsługiwany przez asp. Roberta Borowskiego.

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk78@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 78
Nr telefonu:
571 335 084 / 58 321 68 14

Ulice: Heleny Marusarzówny, Janusza Kusocińskiego, Bronisława Czecha, Romana Wyrobka, Józefa Żylewicza, Bulońska 3, Związku Jaszczurczego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Kościuszkowskiego, Zacna, Szczodra, Wołkowyska, Dolne Migowo

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócenia ładu i porządku w rejonie przyległym do placówek handlowych przy ul. Marusarzówny 2.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena.

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku w rejonie wzniesienia gdzie usytuowane są ławki na wysokości budynku przy ul. Marusarzówny 1 od strony balkonów został osiągnięty.

 


 

asp. Sławomir Nędzi asp. Sławomir Nędzi
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk79@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 79
Nr telefonu:
571 335 077 / 58 321 68 28

Ulice: Kartuska od nr 214 do 250, Ujeścisko, Wiewiórcza, Łabędzia, Nowolipie, Pagórkowa, Matecznikowa, Olchowa, Magnoliowa, Zielony Stok, Słoneczna Dolina, Świętego Huberta, Profesora Stefana Hausbrandta, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Andrzeja Struga od nr 18 do 40, Cedrowa od 1 do 41, Wiśniowa, Śliwkowa, Lipowa, Cisowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, Myśliwska od nr 1 do 24, Stolema od nr 1 do 20, Leśny Potok, Migdałowa


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Włamania oraz kradzieże na terenie działek ogrodowych ROD Odnowa przy ul. Cedrowej w Gdańsku.

Zakładany cel do osiągnięcia: Znaczne ograniczenie powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, przedstawiciele ROD Odnowa

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów przez pracowników pobliskiej budowy w rejonie skrzyżowania ulic Hausbradta i ulicy Lema został osiągnięty.

 

 


 

sierż. sztab. Kamil Sokołowski sierż. sztab. Kamil Sokołowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

 

 

 


E-mail:  dzielnicowy.gdansk80@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 80
Nr telefonu:
571 335 082 / 58 321 68 13

Ulice: Warneńska, Belgradzka, Orańska, Budapesztańska, Piekarnicza, Burgaska, Bulońska od nr 4 do 46, Widok, Myśliwska od nr 26 do 36 - nr parzyste


 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócenia ładu i porządku w rejonie tzw. siłowni pod chmurką przy ul. Piekarniczej w Gdańsku.

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższych zjawisk.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, LWSM Morena

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku w rejonie budynku przy ul. Bulońskiej 18 od strony balkonów został osiągnięty.

 


 

 

asp. Robert Borowskiasp. Robert Borowski
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
 

 

 

 

E-mail:  dzielnicowy.gdansk81@gd.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego: 81
Nr telefonu:
571 335 078 / 58 321 68 15

Ulice: Juliusza Słowackiego od nr 83 do 155 - nr nieparzyste i od nr 96 do 130 - nr parzyste, Mazowiecka, Leśna Góra, Góralska, Niedźwiednik, Podkarpacka, Rondo Świętego Jana De La Salle, Dolne Młyny, Potokowa, Matemblewska, Górzysta, Ogrodowa, Zielone Wzgórze, Jerzego Giedroycia, Jerzego Waldorffa, Jana Karskiego, Kiełpińska, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Księdza Józefa Tischnera, Nowiec, Wichrowe Wzgórze

 

Plan działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku:

Zdiagnozowane zagrożenia: Palenie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów przez osoby nieletnie tj. uczniów SP Nr 38 w altanie usytuowanej w pobliżu zbiornika retencyjnego przy ul. Potokowej (demoralizacja nieletnich).

Zakładany cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania powyższego zjawiska.

Zaangażowane podmioty: Straż Miejska, Szkoła Podstawowa Nr 38

Plan działania priorytetowego na II połowę 2019 roku: Zakładany cel tj: ograniczenie występowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania ładu i porządku, demoralizacji nieletnich w rejonie przyległym do sklepu mięsnego ,,Zielińscy” przy ul. Leśna Góra 21B w niewielkiej odległości od Szkoły Podstawowej nr 38 został osiągnięty.