Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 
Komenda Główna Policji
 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 
ISP-Informacyjny Serwis Policyjny
 
Gdańsk - oficjalna strona internetowa
 
Zgłoś przestępstwo policjanta / pracownika Policji
 
ZT NSZZ Policjantów KMP Gdańsk