Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Komenda Główna Policji
 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 
ISP-Informacyjny Serwis Policyjny
 
Gdańsk - oficjalna strona internetowa"
 
Zgłoś przestępstwo policjanta / pracownika Policji
 
ZT NSZZ Policjantów KMP w Gdańsku