INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCOWE

INFORMATOR TELEADRESOWY
– DANE PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC W RODZINIE 2017 ROK

Nr art.:376, modyfikacja: 2017-12-29
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.