BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

    Turniej organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4-6 oraz gimnazjach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie posiadający kartę rowerową. Turniej ma charakter wieloetapowy.

Cele Turnieju:

     Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzierzy poprzez:

  • Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
  • Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
  • Popularuzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Nr art.:313, modyfikacja: 2017-12-27
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.