BEZPIECZNE PODRÓŻE
Korzystając ze środków komunikacji publicznej:
  • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok: na przystankach, na dworcach kolejowych, autobusowych, w tramwajach itp.
  • bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego autobusu czy pociągu
  • w czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki
  • w podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. Jeśli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymajmy jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej gotówki
  • w pociągach unikaj pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, których wygląd lub zachowanie wzbudza obawy
  • bądź czujny, podróżując staraj się nie spać
  • jeśli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt do najbliższej jednostki Policji
Nr art.:29, modyfikacja: 2017-12-27
Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2018 r.